STUDIEBUREAU

  VOOR PARTICULIEREN

 

Gaat u een nieuw huis bouwen? Dan heb je naast een goede architect en EPB- verantwoordelijke ook een stabiliteitsingenieur nodig. Deze voorziet je huis van de nodige draagkrachtige funderingen, balken en kolommen.

 • Studie van woning (balken, kolommen, wanden, vloerplaten,… )
  • 2D studie (Scia engineer)
  • 3D studie (Scia engineer)
 • Voorbespreking van de architectuurplannen met de klant
 • Lastendaling en berekening structuur
 • Het aanleveren van bekistingsplannen en wapeningsplannen
 • Aanleveren van studieplannen aan klant en architect
  • 2D-plannen
  • 3D-plannen
 • Opvolgen van de werfvergadering (indien er stabiliteitsvragen zijn)
 • Controle van de uitgevoerde werken

Als de klant zorgt voor PDF- of DWG-plannen, kan er een gepaste prijsofferte gemaakt worden. Verkiest u een op maat gemaakte prijsofferte? Dan kan u ook steeds een afspraak maken om dit alles te bespreken.

 

 

  VOOR PROFESSIONELEN

 

Kleine of grote industriële projecten kunnen op een economische en efficiënte manier berekend worden. Zowel in staal, beton of de combinatie staal met beton. Alle vormen kunnen 2D of 3D berekend worden met Scia Engineer. Heeft het project speciale eisen in verband met brandwerendheid, EPB of andere? Dan trachten we hier samen een zo goed mogelijke bouwoplossing voor te bedenken.

 

SOORTEN PROJECTEN:

 • industriële projecten
 • handelsruimte
 • kantoren
 • kelders
 • kunstwerken
 • appartementen

 

 

 

 

 

 

 

ADVIES BIJ VERBOUWING

  VOOR PARTICULIEREN

 

Wanneer mensen beginnen met verbouwen, dan rijst meestal de vraag: "Welke muur mogen we wegkappen?"
Dit kan maar beter goed bekeken worden zodat de juiste muur met de juiste extra versteviging wordt gestoken.

Bent u klaar om de volgende stap in uw leven te zetten? Wordt u graag professioneel bijgestaan in de zoektocht naar een huis dat bij u past? JCM bouw gaat ter plekke het pand met u bekijken en werkt samen met u de plannen voor een verbouwing uit.

 

 

  VOOR PROFESSIONELEN

 

Bent u gespecialiseerd in verbouwen?
Dan kan u steeds beroep doen op ons bureau voor de berekening van de balken en kolommen die nodig zijn om de verbouwing zo economisch mogelijk uit te voeren voor uw klant.

 

 

 

EXPERTISE BIJ SCHADEGEVALLEN

Zit u met een verouderde structuur, dan kunnen er verborgen verbreken zitten aan de staal- , beton- of houtstructuur.

 • Scheuren in beton kunnen leiden tot een aantasting van de wapening. Dit kan op zijn beurt weer zorgen voor een sterktevermindering van de balk of kolom. Indien u tijdig deze betonbalk of betonkolom herstelt, kan u de kosten voor de reparatie zo klein mogelijk houden. Indien u te lang wacht met het probleem aan te pakken, kan het op termijn leiden tot een genoodzaakte volledige vervanging van het element. Wees dus tijdig met een betonherstelling.
 • Is de betonstructuur al verouderd en dient hier gekeken te worden naar de schade? Dan kan door een gepaste diagnose de juiste oplossing voorgesteld worden.
 • Een aangetaste ligger kan door een behandeling en eventueel versteviging (al dan niet gelast of gebout) terug zijn oorspronkelijke sterkte garanderen. Indien nodig kan het element ook zodanig verstevigd worden dat het meer belasting kan opnemen.
 • Zijn er stalen structuren aangetast door oxidatie?
 • Zuuraantasting van uw betonstructuur

 

Een schadediagnose kan zeer belangrijk zijn voor het onderhoud van een structuur. Kan de schade in het beginstadium ontdekt worden, kan de levensduur van een structuur verlengd worden met een relatieve lage investeringskost. Is er tijdens het bouwproces toch iets misgelopen?

 • Treden er scheuren op waar ze niet horen (betonvloeren, wanden, metselwerk,…)?
 • Heeft de aannemer te weinig dekking voorzien op het wapeningsstaal?
 • Is het verkeerde staalprofiel gestoken?
 • Is er te weinig wapening gestoken in uw betonbalk of betonkolom?

 

 

 

PROJECTVOORBEREIDING

Heeft u graag naast de studie van uw project ook een begeleiding voor goede en betrouwbare bouwpartners? Dan kan er samen gezocht worden naar deze aannemers. Er zal een oplijsting gemaakt worden van het aanbod en een totaal vergelijk gemaakt worden. Dit zodat u als bouwheer of bouwvrouw de meerprijzen achteraf tot een absoluut minimum kan beperken. Wanneer er tijdens de voorbereiding vragen over bepaalde items zijn, kan hier een gepast antwoord op gezocht worden. Zo staat men niet langer alleen voor het bouwproject.

 

 

 

PROJECTBEGELEIDING OP MAAT

  VOOR PARTICULIEREN

 

Wenst u tijdens het bouwproces enkel bezig te zijn met het kiezen van materialen en de inrichting van uw huis? Dan kan u al de overige zorgen aan ons toevertrouwen.

 • Stabiliteitsplannen
 • Aanschrijven aannemers
 • Oplijsten van aannemers
 • Kiezen voor uw beste bouwpartners
 • Beperken van meerprijzen gedurende het bouwproces door in het beginstadium reeds de juiste afspraken te maken.
 • Opvolgen van de werfvergaderingen
 • Opvolgen van de werkzaamheden

 

 

  VOOR PROFESSIONELEN

 

Heeft u naast een studieplan ook een projectingenieur nodig, dan kan dit ook door ons worden aangeboden.

 • Stabiliteitsplannen
 • Aanschrijven onderaannemers
 • Oplijsten van onderaannemers
 • Kiezen voor uw beste onderaannemers
 • Beperken van meerprijzen gedurende het bouwproces door in het beginstadium reeds de juiste afspraken te maken.
 • Opvolgen van de werfvergaderingen
 • Opvolgen van de werkzaamheden